Hlavní stránka
Download
Dokumentace
Informace

Šifrování 0.4

Program Šifrování je především určen jako pomoc při přípravě programu schůzek.

Cílem tohoto programu je maximálně urychlit přípravu různých šifer. Druhým, stejně důležitým, cílem je nabídnout maximální dostupné množství různých šifer. Při vytváření tohoto programu jsem se snažil nechat vše volně dostupné a v maximální možné míře znovupoužitelné.

Chtěl bych, aby tento program byl v maximální možné míře využíván. Proto jsem se rozhodl pro tento program distribuovat jako free software, tedy pod licencí GNU General Public License (GPL).

Program byl koncipován tak, že jeho funkce je zadaný text pouze zašifrovat. Program proto nemá žádné funkce pro dešifrování.

Program umístěn na SourceForge.Net

SourceForge.net Logo

Hlavní stránka

Hlavní stránka tohoto projektu je na http://sifry.sourceforge.net.

Seznam všech souborů ke stažení můžete naleznout na http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=69903.

Pokud mě chcete kontaktovat, můžete použít moji emailovou adresu vojtabeil [at] seznam.cz

Informace

Pokud máte jakékoliv připomínky, chcete navrhnout zlepšovací návrh, znáte další šifru zde neuvedenou, našli jste v programu chybu, pak mě můžete kdykoliv kontaktovat. Všechny konstruktivní výtky jsou vítány.

Pokud chcete na tomto programu spolupracovat ve vývoji, jste vítáni. Bohužel neslibuji žádný výtěžek, protože se jej snažím šířit podle myšlenek tzv. free software (ne freeware).

Pokud chcete tento program i nadále šířit, měli byste jej šířit zadarmo, protože i autor se jej snaží poskytovat zadarmo. Dále byste měli šířit celý program, tak jak jste jej získali. Pokud si myslíte, že jste obdrželi neplnohodnotnou verzi, podívejte se prosím na oficiální stránky tohoto programu. Pozor plná verze programu obsahuje přes 1200 různých souborů o celkové velikosti přes 6 MB, doporučuji jej tedy šířit zabalený, i když proti dřívějším distribucím je program rozbalený mnohonásobně menší při zachování stejné funkčnosti.

Pokud jste se tento program rozhodli programově rozšiřovat, měli byste do něj uvést jméno původního autora.

Doufám, že tento program maximálně rozšíříte a že ho dáte všem svým známým.

Zde bych chtěl také uvést menší prosbu na vás, kteří budete tento program používat: Pokud jej použijete dejte mi prosím vědět, kdy a jak jste jej použili a jestli jste s ním byli spokojeni. Samozřejmě vše je naprosto dobrovolné, ale vaše informace o používání tohoto programu by mně umožnily i dále vylepšovat a přibližovat jej všem uživatelům.

Tato verze dokumentace byla úspěšně testovaná v těchto prohlížečích: Microsoft Internet Explorer 5.5, Konqueror, Mozilla, Galeon, textový prohlížeč Lynx i Links. (Týká se verze Šifrování 0.3)

Pokud tato HTML nápověda ve Vašem prohlížeči nefunguje, dejte mi vědět, pokusím se vše napravit. Protože však pro tuto nápovědu bylo použito jen několik málo základních příkazů, pak by neměl (snad) nastat problém.

Autor:

Vojtěch Beil, vojtabeil [at] seznam.cz

2. chlapecký oddíl Wakan, Šumperk

Použité zdroje:

dokument Šifrování 2.1, Vilém Zoubek, Petr Z. Gotthard

program Šifry 3.94, Vilém Zoubek

Domovská stránka Stanislava Chromčáka

Rozum do kapsy, 6. přepracované a doplněné vydání, Albatros

Šifrovanie - algoritmy, metódy, prax; Otokar Grošek, Štefan Porubský; 1992, Grada

Seznam témat

Seznam témat dokumentace

Obsah

Hlavní stránka
Seznam témat

Pozpátku
Pozpátku (Ch)
Slova pozpátku
Odpředu a odzadu
Ploložení textu
Falešná písmena
Vkládání textu
Převod na čísla
Zlomky
Mobilová šifra
Tabulka
Šachová šifra
Číselný klíč
Slovní klíč
Pavouk
Jednoduché kříže
Posun písmen
Posun písmen (postupně)
Posun písmen (heslo)
Autoklíč
Částečná záměna
Pomocné slovo
Obrácená abeceda
Pouze velká
Každé n-té písmeno
Některá velká

Morseova abeceda
Převrácené znaky
Obrácené znaky
Změna znaků
Převod na čísla

Tabulka
Šifrovací mřížka

Rozházená písmena
Grafický výstup
Braillovo písmo
Velký polský kříž
Malý kříž
Jiný kříž
Hebrejština
Semafor
Prstová abeceda (1)
Prstová abeceda (2)
Fonty
Symboly
Zlomky

Odstranění diakritiky
Filtrování písmen
Malá písmena
Velká písmena
Zjednodušení
Odstranění mezer
Oříznutí mezer
Dos to Unix
Unix to Dos
Přidání znaku nula

Bitový výstup
Hex výstup
Komprese LZO

Statistika normální
Monoalfabetická
Polyalfabetická

Statistika (četnost)
Stat. 1 rozšířená
Stat. 1 zjednodušená
Stat. 2 rozšířená
Stat. 2 zjednodušená
Stat. 3 rozšířená
Stat. 3 rozšířená (mez)
Stat. 3 zjednodušená
Stat. 3 zjednodušená (mez)

Inkousty
Z historie šifrování
Hláskovací abeceda
Písmeno CH
Spouštění programu
Typy filtrů

FAQ
O programu
Přispěli
Historie

SourceForge.net Logo


Program Šifrování
(c) 2002, 2003 Vojtěch Beil
Stránka na http://sifry.sourceforge.net
released under GNU General Public License